Математика

Інтерактивні вправи


2. Математичні загадки

 

3. Математичні ребуси

4. Формули скороченого множення. Квадрат двочлена5. Повторюємо ознаки подільності

6. Додавання та віднімання раціональних виразів

7. Установити відповідність між графіками функцій та їх формулами

8. Графіки функцій

9. Нулі квадратичної функції

10. Залежність розміщення графіка квадратичної функції від дискримінанта

11. Розв'яжи рівняння

12. Розв'яжи лінійну нерівність

13. 9 клас. Нерівності

14. Координати у просторі

15. Паралельність прямих і площин

16. Геометричні тіла

17. Геометричні тіла 2.

18. Чотирикутники

19. Вписані та описані чотирикутники

20. Площі фігур

21. Синус, косинус, тангенс, котангенс кутів.

22. Запитання для розумників та розумниць.

23.Вхідне тестування з математичної логіки

Дописати коментар

Щоб вставити смайлик, скопіюйте під ним код і вставте його у коментар! "Натисніть кнопку Зберегти (верхній правий кут).