9 клас. Інформатика.

Програма для проходження тестування тут. Потрібно завантажити, розархівувати, та запустити на виконання. Тести  для підготовки до уроків. Можна скачати (Test-w)

________________________________________________________________

Розділ 1. «Інформація. Інформаційні процеси та системи» (2 години)
Урок 01. Тема:
Тест. Інформація. Поняття інформації.exe
Урок 02. Тема:

Розділ 2. «Апаратне забезпечення інформаційних систем» (4 години)

Урок 03. Тема:
Урок 04. Тема: 
Тест. Типова архітектура персонального комп'ютера.exe
Урок 05. Тема:
Урок 06. Тема: 
 Практична робота №1 "Робота з клавіатурним тренажером".

Тест. Апаратне забезпечення інформаційних систем.exe

Контрольна робота. Тест тема І-ІІ.
________________________________________________________________________________


Розділ 3. «Системне програмне забезпечення» (7 годин)

Урок 07. Тема: 
Урок 08. Тема: 
Урок 09. Тема: 
Урок 10. Тема: 
Урок 11. Тема: 
Урок 12. Тема:
  •  Практична робота №4 "Пошук інформації на комп’ютері".
Урок 13. Тема:

Розділ 4. «Службове програмне забезпечення» (3 години)

Урок 14. Тема: 
Урок 15. Тема:
Урок 16. Тема: Контрольна робота
_________________________________________

Розділ 5. Комп'ютерні мережі (6 годин)

Програма для проходження тестування тут. Потрібно завантажити, розархівувати, та запустити на виконання.

Залік по темі Комп'ютерні мережі.

Тема 5.1. «Поняття про комп'ютерні мережі. Робота в локальній мережі», 3 години

Урок 17. 

Програма для проходження тестування тут. Потрібно завантажити, розархівувати, та запустити на виконання.

Урок 18. Тема: 
Урок 19. Тема: 
Тема 5.2. «Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті», 3 години

Урок 22. Тема: 

Розділ 6. «Основи роботи з текстовою інформацією» (4 годин)

Урок 23. Тема: Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word.

Урок 24. Тема: Створення текстового документа. Введення і редагування тексту. Практична робота №9 «Введення і редагування текстового документа»

Урок 25. Тема: Фрагменти тексту та операції над ними. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Робота з кількома документами.

Урок 26. Тема: Форматування символів і абзаців. Практична робота №10 «Робота з фрагментами тексту. Форматування символів та абзаців».

______________________________________    Розділ 7. «Комп’ютерна графіка» (7 годин)

Тема 7.1. «Засоби перегляду й перетворення графічної інформації», 1 година

Урок 27. Тема: Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.

Тема 7.2. «Основи растрової графіки», 3 години

Урок 28. Тема: Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним. Інструменти малювання растрового графічного редактора.

Урок 29. Тема: Операції з фрагментами зображень. Практична робота №11«Створення растрових зображень».

Тема 7.3. «Основи векторної графіки», 3 години
Урок 30. Тема: Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об'єктамизасобами Word .

Урок 31. Тема: Форматування графічних об'єктів. Додавання тексту до графічних зображень. Переміщення об'єктів у площині та за шарами. Робота з групами об'єктів у Word.

Урок 32. Тема: Практична робота №12 "Створення векторних графічних зображень засобами Word".

Урок 33. Тема: Контрольна робота з теми: «Комп’ютерна графіка» .

Дописати коментар

Щоб вставити смайлик, скопіюйте під ним код і вставте його у коментар! "Натисніть кнопку Зберегти (верхній правий кут).