10 клас. Академічний рівень.

  Короткі посібники користувача Office 2016

https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-Office-2016-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e?ui=uk-UA&rs=uk-UA&ad=UA

Урок 1.Тема: 

Програма для проходження тестування на вкладці Програми. (MyTestX)


Розділ 1«Текстовий процесор» (8 годин)

Урок 2. Тема: 

Урок 3. Тема: 

Урок 4. Тема: 

Урок 5. Тема:

Урок 6. Тема: 

Урок 8. Тема:

  Урок 9. Тема:

  Розділ 2. « Комп’ютерні презентації » (7 годин)

  Урок 10. Тема:

   Комп’ютерні презентації, їх призначення та класифікація.  Робота над проектом. 

  Інтерактивна вправа. Елементи вікна програми PowerPoint


  Урок 11. Тема:

   Відкриття, створення та збереження презентацій.(pptx)

  Урок 12. Тема:

  Урок 13. Тема: 

  Урок 14. Тема:

  Урок 15-16. Тема: 

  Повторення вивченого. Узагальнюючий урок за І семестр.

  Тематичне оцінювання. І семестр.______________________________________

  Розділ 3. « Системи опрацювання табличних даних» (3 години)

  Тема 3.1. Електронні таблиці. Табличний процесор

  Урок 17. Тема: 
  Урок 18. Тема: 
  Урок 19. Тема: 
  • Презентація. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок.
  • Практична робота № 6 «Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора». 

  Урок 20. Тема: Виконання обчислень в електронних таблицях. Робота з формулами.  Практична робота № 7. «Використання формул в електронних таблицях». 

  Тема 3.2. «Аналіз даних у середовищі табличного процесора »

  Урок 21. Тема:  Сортування й фільтрація даних у таблицях. Використання розширених фільтрів.

  Урок 22. Тема: Призначення й використання функцій табличного процесора.  Практична робота № 8. «Аналіз даних з використанням функцій табличного процесора».

  Урок 23. Тема: Проміжні підсумки та зведені таблиці. 

  Урок 24. Тема: Використання розширених фільтрів, проміжних підсумків та зведених таблиць.
  Практична робота №9. Фільтрування даних й обчислення підсумкових характеристик


  Урок 25. Тема: Графічний аналіз рядів даних. Різновиди діаграм, їх створення та настроювання.
  Практична робота №10. Графічний аналіз рядів даних. 
  Урок 26. Контрольна робота №3 з теми: «Системи опрацювання табличних даних» 

  ________________________________________

  Розділ 4. Комп'ютерні мережі (6 годин)

   Тема 4.1.«Поняття про комп'ютерні мережі. Робота в локальній мережі», 3 години

  Урок 27. Тема: Комп'ютерні комунікації та комп'ютерні мережі.


  Урок 28. Тема: Побудова та організація комп’ютерних мереж.


  Урок 29. Тема: Робота в локальній мережі. Спільний доступ до ресурсів.Практична робота №7 "Спільне використання ресурсів локальної мережі".

  Тема 4.2. «Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті», 3 години

  Урок 30. Тема: Призначення й структура мережі Інтернет. Служби Інтернету. Всесвітня павутина. Адресація в Інтернеті.


  Урок 31. Тема: Використання та настроювання браузера. Засоби пошуку інформації в Інтернеті.


  Урок 32. Тема: Практична робота №8 «Пошук інформації в Інтернеті».

  ________________________________________

  Розділ 5. «Інформаційні технології у навчанні . Вступний урок. Повторення основних тем за курс 9-го класу» (2 години)

  Урок 33. Тема: Навчання в Інтернеті.Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання.

  Урок 34. Тема: Програмні засоби навчання іноземних мов.Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.  Дописати коментар

  Щоб вставити смайлик, скопіюйте під ним код і вставте його у коментар! "Натисніть кнопку Зберегти (верхній правий кут).